اپلیکیشن های اندروید و ای او اس فبرال به زودی منتشر خواهد شد ….